De volgende universitaire medewerkers zijn betrokken bij het onderwijs en de oprichting van het accent indirecte belastingen.


Mr. L. (Loes) van Beurden (Tilburg University)

Loes is in 2013 afgestudeerd in Fiscaal Recht, accent indirecte belastingen aan Tilburg University. Sindsdien werkt zij als btw adviseur bij PwC in Rotterdam met een focus op cliënten in de internationale sector. 

Loes coördineert per 1 januari 2019 het accent indirecte belastingen. 

 

 

mr. dr.  J.B.O. (Jeroen) Bijl (Universiteit Leiden)

Jeroen studeerde Tax Law aan de Rijksuniversiteit Groningen en is momenteel verbonden aan Universiteit Leiden. Jeroen is werkzaam bij EY en is tevens raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.

In 2019 promoveerde Jeroen op het proefschrift ‘The EU VAT treatment of vouchers in the context of promotional activities’. 

 

Mr. dr. W. (Wouter) Blokland (Vrije Universiteit Amsterdam)

 

Wouter studeerde fiscale economie en fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universität Wien. Sinds maart 2010 is Wouter aan de Vrije Universiteit verbonden waar hij momenteel universitair docent Fiscaal Recht is. Wouter is tevens medewerker bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en heeft daarvoor als belastingadviseur voor PwC gewerkt op het gebied van (voornamelijk) omzetbelasting en in het bijzonder de financiële sector.  Hij heeft op vrijdag 16 december 2016 zijn proefschrift getiteld ‘Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering’ met succes verdedigd. 

 

 

Mr. Lucas Blom AA RB (Universiteit Leiden)

Lucas Blom is fiscaalrechtelijk docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht. Daarnaast is hij werkzaam als fiscalist omzetbelasting bij de Belastingdienst. Lucas is tevens auteur voor onder meer Fiscaal Up to Date, VakstudieNieuws en NLFiscaal.  

 

 

 

Prof. dr. A.H. (Albert) Bomer (Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University)

Albert werkzaam bij Belastingdienst. Vanaf april 2013 is Albert verbonden aan de Tilburg University als docent omzetbelasting en Tax & Technology. Daarnaast is Albert hoogleraar Tax & Technology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Albert is redacteur bij NLFiscaal jurisprudentie, NLF-Wetenschappelijk en de Kennisbank en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Albert promoveerde in juni 2012 op het proefschrift ‘De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW’ aan de Maastricht University.

 

Pieter Bouwhuis  (Universiteit Leiden)

Pieter is als docent verbonden aan Universiteit Leiden.

 

mr. B.E.A. (Barbara) Butzelaar (Universiteit Leiden)

Barbara studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door fiscaal recht aan dezelfde universiteit. Na afronding van deze studies in 2000 heeft ze ruim 8 jaar als belastingadviseur gewerkt, zowel bij EY in Amsterdam als bij een kleiner advieskantoor. Daarna volgde in 2009 een overstap naar de Belastingdienst, alwaar ze werkzaam is als inspecteur omzetbelasting in de landelijke doelgroep Financiële Instellingen, en zit tevens bezighoudt met landelijke vaktechnische coördinatie op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting.  In 2009 ging Barbara ook aan de slag als universitair docent aan de Universiteit Leiden.

 

Mr. K.R. (Kim) Carton 

Kim studeerde Fiscaal Recht, accent indirecte belastingen, aan de Universiteit Leiden en rondde haar studie af in 2013. Sindsdien is zij als btw adviseur werkzaam bij PwC in Amsterdam. Zij richt zich met name op cliënten in de financiële sector.

Kim is sinds 2018 één dag per week verbonden aan Maastricht University.

Mr. dr. S.B. (Simon) Cornielje (Vrije Universiteit Amsterdam)

Simon studeerde Nederlands recht (afstudeerrichting staats- en bestuursrecht) aan Maastricht University. Sinds 2006 is hij werkzaam als belastingadviseur bij PwC, waar hij na een focus op de financiële sector zijn vaktechnische kennis nu breed inzet binnen PwC.

Vanaf april 2011 is Simon verbonden aan Tilburg University als buitenpromovendus en sinds maart 2015 als docent. Hij heeft diverse publicaties in nationale en internationale vakbladen op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad Fiscaal Recht.  Simon is op 23 september 2016 gepromoveerd met zijn proefschrift “Fusies en Overnames in de Europese btw”.  Simon is per 1 oktober 2020 benoemd tot hoogleraar Indirecte Belastingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

 
 

 Prof.dr. A.J. (Ad) van Doesum (Maastricht University)

Ad studeerde fiscaal recht (afstudeervariant kostprijsverhogende belastingen) aan de Universiteit Leiden. In 1998 rondde hij zijn studie af. Van 1998 tot 2005 was hij in dienst van EY Belastingadviseurs te Amsterdam waar hij werkzaam was in de internationale BTW-praktijk. In 2001 werd hij in dat kader uitgezonden naar Ernst & Young’s European VAT Desk in Chicago, Verenigde Staten.

Ad promoveerde in 2009 op het proefschrift ‘Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw’ aan de Universiteit van Tilburg. Momenteel is Ad werkzaam bij PwC als Head Knowledge Centre. Sinds 1 september 2012 is Ad van Doesum daarnaast aangesteld als Professor European Value Added Taxes (Europese kostprijsverhogende belastingen) bij Maastricht University. Ad vervult tevens de functie van rechter-plaatsvervanger in de rechtbank ‘s-Gravenhage. 

Daarnaast is hij lid van de redactie van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel omzetbelasting en de hoofdredactie van het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht. Hij heeft diverse Nederlandstalige en Engelstalige boeken en publicaties op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad Fiscaal Recht, Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR), International VAT Monitor en EC Tax Review.

 

Mr. Dr. M.M. (Mandy) Gabriël (Maastricht University)

Mandy Gabriël studeerde Fiscaal Recht aan Maastricht University. In 2007 behaalde zij haar Master International and European Tax Law.

Mandy werkte voorheen als btw-adviseur bij Ernst & Young en later bij PwC. Vanaf eind 2008 is zij werkzaam bij Maastricht University en betrokken bij het accentvak European Value Added Tax. Ze is in 2018 gepromoveerd op het proefschrift ‘The hindering effect of EU VAT on the access to health care’. Inmiddels is Mandy werkzaam in het bedrijfsleven. 

 

Dr. Mr.  B.G.A. (Bart) Heijnen (Maastricht University)

Bart is sinds 2008 verbonden aan Loyens & Loeff en is in 2018 gepromoveerd op het proefschrift ‘Niet-betaling in de btw’.  Hij is ook voor één dagdeel in de week verbonden aan Maastricht voor het verzorgen van onderwijs. 

 

 

Prof.dr. H.W.M. (Herman) van Kesteren (Tilburg University)

Herman studeerde Fiscaal Recht aan Universiteit Leiden. Van februari 1986 tot augustus 2000 was hij als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden, afdeling Kostprijsverhogende belastingen. In 1994 promoveerde hij op het proefschrift ‘De fiscale rechtswil’.

Per 2000 is Herman verbonden aan Tilburg University, alwaar hij sinds 2003 als hoogleraar werkzaam is en diverse colleges verzorgd. Naast zijn universitaire loopbaan was Herman van Kesteren werkzaam bij Coopers & Lybrand Belastingadviseurs, BDO CampsObers en Ernst & Young. In juli 2005 maakte hij de overstap naar PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs waar hij als partner werkzaam is in de btw-praktijk. Tevens vervult Herman de functie van raadsheer plv. bij Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch en is hij auteur en redacteur van diverse boeken en publicaties.

 


K.F.H. (Kevin) van Lierop LLM. MSc. (Tilburg University)

Kevin studeerde Fiscaal Recht en Fiscale Economie, accent indirecte belastingen aan Tilburg University en rondde zijn beide studies af in 2013.

Kevin is sinds 2014 als btw-adviseur werkzaam bij Deloitte met een focus op onroerend goed. Hij is sinds 1 september 2017  één dag per week verbonden aan Tilburg University.

 

Frank studeerde internationale bedrijfskunde, fiscaal recht (Maastricht University) en fiscale economie (Tilburg University).Frank werkt als btw-adviseur bij Baker Tilly. Sinds 2008 is hij verbonden aan de capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University. Frank is in 2017 gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Information asymmetries in EU VAT’.

 mr. L. (Lex) Neijtzell de Wilde (Tilburg University)

Lex  studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is sinds  2013 werkzaam binnen het btw-team van  Deloitte in Amsterdam.

In het kader van het accent indirecte belastingen is hij sinds maart 2019 één dag per week verbonden aan Tilburg University.

 

Gert-Jan van Norden  studeerde fiscaal recht (afstudeervariant kostprijsverhogende belastingen) en Nederlands recht (bedrijfsrecht) aan Universiteit Leiden. Gert-Jan is partner Indirect Tax bij KPMG Meijburg & Co te Rotterdam en richt zich in het bijzonder op de advisering van bancaire en financiële instellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. 

 Gert-Jan tevens is sinds 2001 als onderzoeker en docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University en promoveerde in 2007 op het proefschrift “Het concern in de BTW”.  Gert-Jan is één van de oprichters van het accent indirecte belastingen en is docent van het vak Capita selecta omzetbelasting dat onderdeel uitmaakt van het accent.

Op 1 juni 2013 is Gert-Jan benoemd tot hoogleraar indirecte belastingen aan Tilburg University.  Gert-Jan is daarnaast medewerker van de BtwBrief en van het Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR). Verder is hij medewerker van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel omzetbelasting en werkt hij mee aan de Cursus Belastingrecht, onderdeel omzetbelasting. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad voor Fiscaal Recht.

 

mr. R. (Rens) Pieterse (VU Amsterdam)

Rens is als docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

O.J.L.E. (Oscar) Smeets LL.M. (Tilburg University)

Oscar studeerde Fiscaal Recht en International Business Law aan Tilburg University.

Sinds juni 2013 is hij als adviseur onderdeel van het internationale btw-team van Deloitte in Amsterdam. Hij heeft een focus op cliënten in de financiële sector. Oscar richt zich daarnaast op de implementatie van fiscale beheersings- en monitoringsmaatregelen.

In het kader van het accent indirecte belastingen is hij sinds maart 2015 één dag per week verbonden aan Tilburg University.

 

 
mw. R. (Rianne) Starkenburg LL.M.
 (Universiteit Leiden)

Rianne studeerde Fiscaal Recht accent indirecte belastingen aan Universiteit Leiden en rondde haar studie af in 2016.

Rianne is sinds 2016 als btw-adviseur werkzaam bij PwC en één dag per week verbonden aan Universiteit Leiden.

 

L. (Lara) Ünal  (Tilburg University)

Lara is werkzaam bij Baker McKenzie en sinds juni 2020 verbonden aan Tilburg University.

 

 

J. (Joël) de Vries  (Tilburg University)

 

Joël is werkzaam by EY en sinds 1 januari 2020 verbonden aan Tilburg University.

 

 

B. (Barry) Willemsen LL.M. (Tilburg University)

Barry studeerde Fiscaal Recht, accent indirecte belastingen aan Maastricht University en rondde zijn studie af in 2011.

Sinds 2012 is Barry werkzaam bij de Belastingdienst als vaktechnisch coördinator omzetbelasting, overdrachtsbelasting en BPM. Met ingang van maart 2015 is hij één dag per week verbonden aan Tilburg University. Daarnaast schrijft hij zijn proefschrift over de verschillende fasen en omgangsvormen van het object van heffing in de btw.