De volgende universitaire medewerkers zijn betrokken bij het onderwijs en de oprichting van het accent indirecte belastingen.


Mr. L. (Loes) van Beurden (Tilburg University)

Loes (1989) is in 2013 afgestudeerd in Fiscaal Recht, accent indirecte belastingen aan Tilburg University. Sindsdien werkt zij als btw adviseur bij PwC in Rotterdam met een focus op cliënten in de internationale sector. 

Loes coördineert per 1 januari 2019 het accent indirecte belastingen. 

 

 

Mr. dr. W. (Wouter) Blokland (Vrije Universiteit Amsterdam)

Wouter (1984) studeerde fiscale economie en fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universität Wien. Sinds 1 maart 2007 is hij als belastingadviseur werkzaam bij PwC. Daar heeft hij als adviseur op het gebied van (voornamelijk) omzetbelasting – eerst in Zwolle, later in Utrecht en nu alweer enige jaren in Amsterdam – brede ervaring opgedaan. Zijn focus als adviseur ligt tegenwoordig op klanten uit de financiële sector. Dat is weliswaar een vrij specifieke doelgroep, maar desondanks zou hij zichzelf beschrijven als liefhebber van de omzetbelasting in het algemeen (en overigens ook van andere fiscale verschijnselen).

Per 1 maart 2010 is Wouter part-time aan de Vrije Universiteit verbonden. Hij heeft op vrijdag 16 december 2016 bij professor van Hilten en professor Pötgens zijn proefschrift getiteld ‘Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering’ met succes verdedigd. Daarnaast is hij aan de VU coördinator en docent van het vak ‘Omzetbelasting’, dat niet specifiek is voor het accent, maar verplicht is voor alle studenten die de master fiscaal recht aan de VU volgen (zowel directe als indirecte variant). Ten slotte begeleidt hij scripties op het gebied van de omzetbelasting en andere indirecte belastingen, onder meer van studenten van het accent.Wouter (1984) studeerde fiscale economie en fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universität Wien. Sinds maart 2007 is hij werkzaam als belastingadviseur bij PwC.

 

Mr. Lucas Blom AA RB (Universiteit Leiden)

Lucas Blom is fiscaalrechtelijk docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht. Daarnaast is hij werkzaam als belastingadviseur bij Lentink de Jonge Accountants & Belastingadviseurs, redacteur van de Fiscaal Up to Date en Kluwer Belastingadvies in de Praktijk en hij hij voorzitter van de btw-specialistengroep bij het Register Belastingadviseurs.

 

 

Prof. dr. A.H. (Albert) Bomer (VU Amsterdam en Tilburg University)

albertAlbert (1963) is als landelijk vaktechnisch coördinator omzetbelasting werkzaam bij de Directie Vaktechniek van de Belastingdienst. Vanaf april 2013 is Albert verbonden aan de Tilburg University als docent omzetbelasting. Tevens is hij docent en coördinator van het vak Indirect Tax Assurance. Per 1 april 2017 is Albert tevens hoogleraar indirecte belastingen aan de VU Amsterdam. 

Daarnaast is hij medewerker van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel omzetbelasting. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad Fiscaal Recht. Albert promoveerde in juni 2012 op het proefschrift ‘De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW’ aan de Maastricht University.

 

Pieter Bouwhuis  (Universiteit Leiden)

 

mr. B.E.A. (Barbara) Butzelaar (Universiteit Leiden)

foto%20Barbara%20ButzelaarBarbara (1974) studeerde notarieel recht van 1992 tot 1998 aan de Rijks Universiteit Groningen, nog gevolgd door fiscaal recht van 1998 tot 2000 aan dezelfde universiteit. Na afronding van deze studies heeft ze ruim 8 jaar als belastingadviseur gewerkt, zowel EY te Amsterdam als bij een kleiner advieskantoor. Daarna volgde in 2009 een overstap naar de belastingdienst, alwaar ze werkzaam is als inspecteur omzetbelasting in de landelijke doelgroep Financiële Instellingen, en zit tevens bezighoudt met landelijke vaktechnische coördinatie op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting.
In 2009 ging Barbara ook aan de slag als universitair docent aan de Universiteit Leiden.

 

Mr. K.R. (Kim) Carton 
Kim (1989) studeerde Fiscaal Recht, accent indirecte belastingen, aan de Universiteit Leiden en rondde haar studie af in 2013. Sindsdien is zij als btw adviseur werkzaam bij PwC in Amsterdam. Zij richt zich met name op clienten in de financiële sector. Kim is sinds 2018 één dag per week verbonden aan Maastricht University.

 

Mr. dr. S.B. (Simon) Cornielje (Tilburg University)

SimonSimon (1983) studeerde Nederlands recht (afstudeerrichting staats- en bestuursrecht) aan Maastricht Universit. Sinds 2006 is hij werkzaam als belastingadviseur bij PwC, waar hij zich richt op advisering in de financial services sector.

Vanaf april 2011 is Simon verbonden aan Tilburg University als buitenpromovendus en sinds maart 2015 als docent. Hij heeft diverse publicaties in nationale en internationale vakbladen op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad Fiscaal Recht.  Simon is op 23 september 2016 gepromoveerd met zijn proefschrift “Fusies en Overnames in de Europese btw”. 

 

 
 

 Prof.dr. A.J. (Ad) van Doesum (Maastricht University)

adAd van Doesum (1975) studeerde fiscaal recht (afstudeervariant kostprijsverhogende belastingen) aan de Universiteit Leiden. In 1998 rondde hij zijn studie af. Van 1998 tot 2005 was hij in dienst van EY Belastingadviseurs te Amsterdam waar hij werkzaam was in de internationale BTW-praktijk. In 2001 werd hij in dat kader uitgezonden naar Ernst & Young’s European VAT Desk in Chicago, Verenigde Staten.

Ad promoveerde in 2009 op het proefschrift ‘Contractuele samenwerkingsverbanden in de btw’ aan de Universiteit van Tilburg. Thans is Adwerkzaam bij PwC. Daar is hij lid van het internationale btw-team en geeft hij leiding aan PwC’s Indirect Taxes Opinion and Litigation Practice (de opinie- en procesvoeringspraktijk voor de indirecte belastingen). Sinds 1 september 2012 is Ad van Doesum daarnaast aangesteld als Professor European Value Added Taxes (Europese kostprijsverhogende belastingen) bij de rechtenfaculteit, capaciteitsgroep belastingrecht van Maastricht University. Ad vervult tevens de functie van rechter-plaatsvervanger in de rechtbank ‘s-Gravenhage. 

Daarnaast is hij lid van de redactie van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel omzetbelasting en de hoofdredactie van het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht. Hij heeft diverse Nederlandstalige en Engelstalige boeken en publicaties op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad Fiscaal Recht, Weekblad voor Pricaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR), International VAT Monitor en EC Tax Review.

 

 

Mr. Dr. M.M. (Mandy) Gabriël (Maastricht University)

mandyMandy Gabriël studeerde Fiscaal Recht aan Maastricht University. In 2007 behaalde zij haar Master International and European Tax Law.

In de periode 2007 -2008 werkte zij als btw-adviseur bij Ernst & Young in Eindhoven en in de periode 2011 – 2013 als btw-adviseur bij PwC in Eindhoven. Vanaf eind 2008 is zij werkzaam bij Maastricht University alwaar zij promotieonderzoek verricht naar de adequaatheid van verschillende btw-vrijstellingen, zoals die gelden op basis van de Europese Btw-Richtlijn, en de implementatie en interpretatie daarvan in nationale wetgeving. Hierop is zij in 2018 gepromoveerd.

Vanaf juli 2013 is Mandy tevens werkzaam als btw-inspecteur bij de Belastingdienst. Mandy is tutor bij het vak European Value Added Tax, dat onderdeel uitmaakt van het accent. ]

 


Dr. Mr.  B.G.A. (Bart) Heijnen 
(Maastricht University)

Bart is sinds 2008 verbonden aan Loyens & Loeff en is in 2018 gepromoveerd op het grensvlak van de btw in insolventie. Hij is ook voor één dagdeel in de week verbonden aan Maastricht voor het verzorgen van onderwijs. 

 

Prof.dr. H.W.M. (Herman) van Kesteren (Tilburg University)

hermanHerman van Kesteren (1961) studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van februari 1986 tot augustus 2000 was hij als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden, afdeling Kostprijsverhogende belastingen. In 1994 promoveerde hij op het proefschrift ‘De fiscale rechtswil’.

Per 2000 is hij verbonden aan Tilburg University, alwaar hij sinds 2003 als hoogleraar werkzaam is. Naast zijn universitaire loopbaan was Herman van Kesteren van 1990 tot 1994 werkzaam bij Coopers & Lybrand Belastingadviseurs en van 1995 tot 1996 bij BDO CampsObers. In november 1996 maakte hij een overstap naar de internationale BTW-praktijk van Ernst & Young. In juli 2005 maakte hij de transfer naar PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs waar hij als partner verantwoordelijk is voor de vaktechniek en het knowledge management in de btw & douanegroep. Tevens vervult Herman de functie van raadsheer plv. in het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch en is hij auteur en redacteur van diverse boeken en publicaties

 


K.F.H. (Kevin) van Lierop LLM. MSc. (Tilburg University)

Kevin (1988) studeerde Fiscaal Recht en Fiscale Economie, accent indirecte belastingen aan Tilburg University en rondde zijn beide studies af in 2013.

Kevin is sinds 2014 als btw-adviseur werkzaam bij Deloitte met een focus op onroerend goed. Hij is sinds 1 september 2017  één dag per week verbonden aan Tilburg University.

 

frankFrank (1982) studeerde internationale bedrijfskunde, fiscaal recht (Maastricht University) en fiscale economie (Tilburg University).

Frank werkt als btw-adviseur bij Baker Tilly Berk. Sinds 2008 is hij verbonden aan de capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University. Frank is op 20 maart 2017 gepromoveerd op het gebied van de Europese btw onderzoek naar de juridische implicaties van informatietekorten op het niveau van de btw-ondernemer. Daarnaast is hij werkzaam bij Baker Tilly Berk. 

 

 mr. L. (Lex) Neijtzell de Wilde (Tilburg University)
Lex  studeerde aan de Radboud Universiteit en is sinds  2013 werkzaam binnen het btw-team van  Deloitte in Amsterdam.

 

In het kader van het accent indirecte belastingen is hij sinds maart 2019 één dag per week verbonden aan Tilburg University.

 

Gert-JanGert-Jan van Norden (1977) studeerde fiscaal recht (afstudeervariant kostprijsverhogende belastingen) en Nederlands recht (bedrijfsrecht) aan de Universiteit Leiden. Beide studies rondde hij in 2001 af. Vanaf 1 september 2001 is hij werkzaam als belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co te Rotterdam.

Sinds die datum is hij tevens als onderzoeker en docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University. Hij maakt onderdeel uit van de Asset management focus group van het internationale BTW-netwerk van KPMG. Hij richt zich in het bijzonder op de advisering van bancaire en financiële instellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Hij is bovendien vaste medewerker van de BtwBrief en van het Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR). Verder is hij medewerker van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel omzetbelasting en werkt hij mee aan de Cursus Belastingrecht, onderdeel omzetbelasting. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder meer in het Weekblad voor Fiscaal Recht. Gert-Jan van Norden is één van de oprichters van het accent indirecte belastingen en is docent van het vak Capita selecta omzetbelasting dat onderdeel uitmaakt van het accent. Gert-Jan promoveerde in mei 2007 op het proefschrift “Het concern in de BTW”. Per 1 juni 2013 is hij tevens benoemd tot hoogleraar indirecte belastingen aan Tilburg University.

 

mr. dr.  J.B.O. (Jeroen) Bijl (Universiteit Leiden)

Jeroen is verbonden aan de Universiteit Leiden. 


O.J.L.E. (Oscar) Smeets LL.M.
 (Tilburg University)

FotoOscar (1987) studeerde Fiscaal Recht en International Business Law aan Tilburg University.

Sinds juni 2013 is hij als adviseur onderdeel van het internationale btw-team van Deloitte in Amsterdam. Hij heeft een focus op cliënten in de financiële sector. Oscar richt zich daarnaast op de implementatie van fiscale beheersings- en monitoringsmaatregelen.

In het kader van het accent indirecte belastingen is hij sinds maart 2015 één dag per week verbonden aan Tilburg University.

 

 
mw. R. (Rianne) Starkenburg LL.M.
 (Universiteit Leiden)

Rianne studeerde Fiscaal Recht accent indirecte belastingen aan Universiteit Leiden en rondde haar studie af in 2016.

Rianne is sinds 2016 als btw-adviseur werkzaam bij PwC en één dag per week verbonden aan Universiteit Leiden.

 

B. (Barry) Willemsen LL.M. (Tilburg University)

barryBarry (1989) studeerde Fiscaal Recht accent indirecte belastingen aan Maastricht University en rondde zijn studie af in 2011.

Sinds 2012 is Barry als belastinginspecteur werkzaam bij de Belastingdienst te Eindhoven en met ingang van maart 2015 is hij één dag per week verbonden aan Tilburg University. Daarnaast schrijft hij zijn proefschrift over de verschillende fasen en omgangsvormen van het object van heffing in de btw.