De inschrijving voor het collegejaar 2020/2021* met startdatum september 2020 is gesloten. Aanmelden voor het accent indirecte belastingen met start in het voorjaarssemester kan al wel en uiterlijk tot 31 december 2020 via het aanmeldformulier op deze website: Aanmelden

* Let op: je dient je daarnaast altijd op reguliere wijze in te schrijven voor de masteropleiding aan je eigen universiteit.

Wat is het accent indirecte belastingen?

Het accent indirecte belastingen is een samenwerking tussen Tilburg University, Maastricht University,  Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden. Het accent biedt voor Tilburg University een specialisatie binnen de masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht. Voor Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden kun je de richting volgen in de master Fiscaal Recht. Het accent biedt bij deze masteropleidingen een verdere verdieping en bouwt verder op het vak omzetbelasting uit de bacheloropleiding of masteropleiding. Naast verdieping van kennis biedt het accent ook verbreding doordat aandacht wordt besteed aan douanerechten en accijnzen.  Het accent indirecte belastingen biedt daarnaast de uitgelezen om je netwerk uit de breiden met toekomstige collega’s en potentiële werkgevers die het accent indirecte belastingen mede mogelijk maken.

Activiteiten

 

  • In samenwerking met het accent indirecte belastingen is onlangs de nieuwe druk van het Engelstalige handboek “Fundamentals of EU VAT Law” verschenen.  Zie hier voor meer informatie en hoe het boek te bestellen.
  • Op 28 juni 2018 bestond de Nederlandse wet op de omzetbelasting 1968 50 jaar, dat heeft het accent indirecte belastingen gevierd met een Congres. Klik hier voor meer informatie. 

 

Het accent indirecte belastingen wordt mede mogelijk gemaakt door: