Welkom op de website van het accent indirecte belastingen.

SAVE THE DATE!

Op 28 juni 1968 is door Koningin Juliana de Wet op de omzetbelasting 1968 getekend. 50 jaar later is de omzetbelasting uitgegroeid tot één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Nederlandse overheid.

In die 50 jaar is een hoop gebeurd. Om de verjaardag van de Wet op de omzetbelasting 1968 te vieren, organiseert het Fonds Indirect Tax op donderdag 28 juni 2018 een Congres waarin wordt teruggekeken op de afgelopen 50 jaar, maar ook wordt stilgestaan bij wat de toekomst de omzetbelasting (mogelijk) zal brengen.

Datum: donderdag 28 juni 2018
Plaats: Leiden
Tijd: 13.30 – 18.30u
Toegang: gratis

Wij willen jullie graag van harte uitnodigen om dit congres bij te wonen en het feest met ons te vieren. Schrijf deze datum vast in de agenda, op een later moment volgt de officiële uitnodiging met nadere informatie.

Graag tot dan!

Hartelijke groet,
Het organiserend comité
Herman van Kesteren, Mariken van Hilten, Albert Bomer, Trudy Perié, Madeleine Merkx en Esther Bakker

 

kaft-boek

 

In samenwerking met het accent indirecte belastingen is het Engelstalige handboek “Fundamentals of EU VAT Lawverschenen.
Zie hier voor meer informatie en hoe het boek te bestellen.

 

 

 

De indirecte belastingen, zoals de BTW, douanerechten, accijnzen en de energiebelasting, nemen in het fiscale spectrum een steeds belangrijkere positie in. De BTW is zelfs de belangrijkste inkomstenbron van de Nederlandse overheid. De BTW en douanerechten vormen een belangrijk onderdeel van de financiering van de Europese Unie. Er vindt bovendien steeds meer een verschuiving plaats van de directe belastingen naar de indirecte belastingen. Met de toenemende rol van indirecte belastingen binnen het belastingrecht, stijgt de vraag naar specialisten exponentieel.

Het accent indirecte belastingen (in Maastricht ook wel aangeduid als “profiel indirecte belastingen” en in Amsterdam ook wel aangeduid als “afstudeerrichting indirecte belastingen”) voorziet in een behoefte aan verdieping en verbreding van kennis over indirecte belastingen.

Het accent indirecte belastingen is een samenwerking tussen Tilburg University, Maastricht University, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Leiden. Het accent biedt in Tilburg een specialisatie binnen de masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht. In Maastricht en Leiden kunt u de richting volgen in de master Fiscaal Recht. Aan de Vrije Universiteit vormt het accent onderdeel van de afstudeerrichting van de masteropleiding Fiscaal Recht. Het accent biedt bij deze vijf opleidingen een verdere verdieping en bouwt verder op het vak omzetbelasting uit de bacheloropleiding (in Amsterdam maakt het vak omzetbelasting onderdeel uit van de Masteropleiding). Naast verdieping van kennis biedt het accent ook verbreding doordat aandacht wordt besteed aan douanerechten en accijnzen.

Met ingang van het collegejaar 2014-2015 wordt een vierde vak in het accent indirecte belastingen aangeboden, te weten Indirect Tax Assurance.

Met ingang van het collegejaar 2016-2017 kunnen de studenten van de Universiteit van Leiden ook het accent indirecte belastingen volgen. Eveneens wordt er een vijfde vak aangeboden, te weten het Profileringsvak Verdieping BTW. Om een diploma met het accent indirecte belastingen te behalen, dienen studenten minimaal drie van de vier aangeboden vakken te volgen.

Een afgeronde master Fiscale Economie of Fiscaal Recht met een accent indirecte belastingen levert een zeer goede basis op voor een loopbaan in de indirecte belastingen. Het huidige tekort aan specialisten op het gebied van de indirecte belastingen maakt dat het volgen van het accent indirecte belastingen zeer gunstige carrièreperspectieven biedt.

Op deze website treft u gedetailleerde informatie over het accent indirecte belastingen. U kunt zich via de deze website aanmelden voor het accent.