De vier samenwerkende universiteiten hebben samen met de grote advieskantoren en de belastingdienst een onderzoeksfonds indirecte belastingen ingesteld. Hierdoor is het mogelijk om extra wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van de indirecte belastingen aan te trekken. In de masteropleidingen Fiscale Economie, Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting fiscaal recht met het accent indirecte belastingen worden studenten zo nauw mogelijk te betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek dat door Tilburg University, Maastricht University, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Leiden wordt verricht.

Doel onderzoeksfonds indirecte belastingen

Het doel van het onderzoeksfonds is om de (verdere) ontwikkeling van het vakgebied van de indirecte belastingen te bevorderen. Het gaat om verbreding en verdieping van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de indirecte belastingen. Binnen een vakgebied dat zo sterk Europees van karakter is als de indirecte belastingen ligt de nadruk daarbij op onderzoek in een Europese, internationale context. Het onderzoeksfonds beoogt bovendien om de belangstelling van studenten voor de indirecte belastingen verder te stimuleren. Het onderzoeksfonds indirecte belastingen ondersteunt dan ook niet alleen door middel van het onderzoek op het gebied van de indirecte belastingen, maar tevens door middel van het onderwijs de verdere ontwikkeling van het vakgebied van de indirecte belastingen. Onderzoekers die via het fonds zijn aangesteld bij de samenwerkende universiteiten worden dan ook nauw betrokken bij de vakken die onderdeel uitmaken van het accent indirecte belastingen.

Onderzoek

Het onderzoeksfonds indirecte belastingen steunt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de indirecte belastingen. Het betreft onderzoek op het gebied van BTW, douanerechten, accijnzen en energiebelasting. Binnen een vakgebied dat zo sterk Europees van karakter is als de indirecte belastingen ligt de focus daarbij uiteraard op onderzoek in een Europese, internationale context.

Onderzoekers

Het onderzoeksfonds indirecte belastingen maakt het mogelijk dat de drie samenwerkende universiteiten extra wetenschappelijk onderzoekers (hebben) kunnen aantrekken.

Oprichters onderzoeksfonds

Naast de vier betrokken universiteiten zijn de volgende partijen betrokken bij de oprichting van het onderzoeksfonds indirecte belastingen: Baker & McKenzie, de Belastingdienst, Deloitte, EY, Meijburg & Co, Loyens & Loeff en PwC.

logo Baker-McKenzie

logo belastingdienst

logo deloitte

logo EY

logo Loyens-Loeff

Logo Meijburg

logo PwC