Hier vind je een beschrijving van de vijf vakken die worden gegeven binnen het accent indirecte belastingen. Als student dien je minimaal drie van deze vakken te volgen.

European Value Added Tax (Maastricht University)

Het vak European Value Added Tax is één van de vijf vakken die onderdeel uitmaken van het accent / profiel indirecte belastingen. Het vak wordt in het eerste semester gegeven aan Maastricht University en bedraagt 6 ECTS. Het betreft een Engelstalig vak. Het vak is volledig op Europese leest geschoeid. Het gaat uit van de Europese BTW-richtlijn en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Centrale thema’s binnen het vak European Value Added Tax vormen de fiscale neutraliteit, het Europese BTW-systeem als zodanig en de keuze tussen het oorsprongsland- en het bestemmingslandbeginsel. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Het voorlopige rooster voor collegejaar 2019/2020 is als volgt (onder voorbehoud):

Hoorcolleges: maandag, 16.00 – 18.00u; 2 september 2019 (uitzondering, van 16.00 – 19.00u), 9, 16, 23 en 30 september, 7 en 14 oktober 2019.
Tutorials: maandag 2, 9, 16, 23 en 30 september, 7 en 14 oktober 2019. Tijdstip is afhankelijk van voor welke tutorial je bent ingedeeld, deelnemers worden hierover bericht.


Docenten
– Prof. dr. A.J. van Doesum
– M. Mutsaers LL.M.
– Mr. dr. F.J.G.Nellen
– Mr. K. Carton
– gastdocenten

Zie ook de beschrijving op de website van Maastricht University

 

Profileringsvak Verdieping BTW (Universiteit Leiden)

Het Profileringsvak Verdieping BTW (omzetbelasting) wordt in het eerste semester gegeven aan de Universiteit van Leiden en bedraagt 5 of 6 ECTS (studenten uit Leiden: 5 ECTS, studenten van Tilburg University, Maastricht University en VU Amsterdam: 6 ECTS). In het vak wordt dieper ingegaan op de omzetbelasting aan de hand van het thema digitale/nieuwe economie. Indirecte belastingen lijken beter bestand tegen de ontwikkelingen in de digitale economie en we zien dan ook een verschuiving van meer heffing via indirecte belastingen in plaats van directe belastingen.
Aan de hand van verschillende onderwerpen, wordt er tijdens de colleges in gegaan op de btw-behandeling van verschijnselen die gerelateerd zijn aan deze digitale of nieuwe economie, zoals elektronische diensten, platforms, moderne betalingsmethoden en de problematiek rondom vouchers en waardebonnen. 

Het voorlopige rooster voor collegejaar 2019/2020 is als volgt (onder voorbehoud)
Hoorcolleges: woensdag, 17.00 – 19.00u; 6, 13, 20 en 27 november en 4 december 2019.
Werkgroepen: woensdag, 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december 2019.  Tijdstip is afhankelijk van voor welke werkgroep je bent ingedeeld, deelnemers worden hierover bericht.

Het vak bestaat uit 5 hoorcolleges, 1 responsiecollege en 5 werkgroepen. Er wordt gewerkt met een participantensysteem, waarbij je van te voren schriftelijke opdrachten dient in te leveren. Daarnaast dien je een opiniestuk te schrijven.  Het vak wordt afgesloten met een tentamen. Studenten in de 6 ECTS variant schrijven ook een wetenschappelijke annotatie. 

Docenten
– P.A. Bouwhuis
– Mr. B. Butzelaar
– Mr. P.J.B.G. Schrijver
– mr. L. Blom
– mr. R. Starkenburg
– gastdocenten

 

Capita Selecta Omzetbelasting (Tilburg University)

Het vak Capita Selecta Omzetbelasting is één van de vijf vakken die onderdeel uitmaken van het accent / profiel indirecte belastingen. Het vak wordt in het tweede semester gegeven aan de Tilburg international University en bedraagt 6 ECTS. Het betreft een Nederlandstalig vak. De focus van het vak ligt steeds op concernproblematiek. Het combineert de toepassing van de omzetbelasting met het inzicht van concernproblematiek in de praktijk. Hierbij komt ook transferpricing in de btw aan bod, alsmede internationale concernvorming en financiering. Tevens wordt aandacht besteed aan onroerend goed.

De collegereeks wordt gestart met een introductiecollege en afgesloten met recapitulatie. 

Het rooster van dit collegejaar (2019/2020) is nog niet finaal (tijdstippen en dagen kunnen wijzigen):
Colleges op woensdag 5, 12, 19 en 26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april 2020. De referaatdagen zullen plaatsvinden op woensdag 3 en 10 juni  (je wordt automatisch ingedeeld voor één van beide dagen)

Docenten
– Prof. dr. H.W.M. van Kesteren
– Prof. dr. G.J. van Norden
– Mr. dr. A.H. Bomer
– Mr. dr. S.B. Cornielje
– K.F.H. van Lierop LLM. MSc
– mr. L. Neijtzell de Wilde
B. Willemsen LL.M.

Zie ook de beschrijving op de website van Tilburg University

 

Indirect Tax Assurance (Tilburg University)

Met ingang van het collegejaar 2014/2015 wordt dit vak aangeboden in het kader van het accent indirecte belastingen.

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuwe vorm van omgaan met belastingen. Centraal staat niet primair de inhoud van de belastingsoorten, maar de inrichting van het proces om binnen een onderneming te kunnen voldoen aan alle belastingverplichtingen.

De doelstelling is het proces van de btw binnen een onderneming duidelijk te maken. Daarbij komt tevens de bredere context aan de orde, zoals de wijze waarop een onderneming maatschappelijk verantwoording aflegt aan haar stakeholders. De collegecyclus begint dan ook met een college over corporatie governance, ethiek en de toepassing hiervan in de btw-praktijk. Belangrijk is ook hoe internationaal Belastingdiensten met ondernemingen omgaan. In de colleges worden dan ook de relaties behandeld tussen Riskmanagement/interne beheersing en Horizontaal Toezicht/voluntary tax complice. In de daaropvolgende colleges wordt achtereenvolgens aandacht besteed de inrichting van de interne beheersing in de praktijk, btw-knelpunten en risico’s, inrichting VAT Control Framework, inrichting Monitoring Functions voor de btw en een verdere verdieping van de btw. De colleges zullen deels worden verzorgd door gastdocenten uit de praktijk. 

Het rooster van dit collegejaar (2019/2020) is voorlopig als volgt (onder voorbehoud – data en tijdstippen kunnen nog wijzigen):
Colleges op woensdag 29 januari,  5, 12, 19 en 26 februari, 4 en 11 maart 2020 . Referaatdagen op woensdag [data worden nog vastgesteld – naar alle waarschijnlijkheid begin mei 2019]; (u wordt automatisch ingedeeld voor één van beide dagen)

Docenten
– Mr. dr. A.H. Bomer
– O.J.L.E. Smeets LL.M.
– Gastdocenten

 

Indirecte Belastingen en Internationale Handel (Vrije Universiteit Amsterdam)

Het vak Indirecte belastingen en internationale handel is één van de vijf vakken die onderdeel uitmaken van het accent / profiel indirecte belastingen. Het vak wordt in het tweede semester gegeven aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bestaat uit acht colleges en bedraagt 6 ECTS. Het betreft een Nederlandstalig vak. Het vak is speciaal opgezet in het kader van het accent indirecte belastingen. De colleges worden grotendeels verzorgd door gastdocenten. Tijdens het onderwijs ligt de nadruk op internationale handel. Dat betekent dat aandacht wordt besteed aan douanerechten en accijnzen. Ook aan de BTW in het kader van de internationale handel (BTW bij in- en uitvoer, bij intracommunautaire transacties en bij telecommunicatie) wordt ruim aandacht besteed. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Het rooster voor dit collegejaar (2019/2020) is nog niet bekend. De colleges vinden hoogstwaarschijnlijk op vrijdag plaats.

Docenten
– Prof. dr. A.H. Bomer
– gastdocenten

Zie ook de beschrijving op website Vrije Universiteit Amsterdam