Het accent indirecte belastingen is geen afzonderlijke masteropleiding. Het is een accent dat binnen de bestaande masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht van Tilburg University gevolgd kan worden. Met de keuze voor het accent indirecte belastingen vinden er enige wijzigingen plaats in de vakken die gevolgd moeten worden. Enkele vakken worden vervangen door de vakken die in het accent indirecte belastingen worden gegeven. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het accent indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de masters Fiscale Economie en Fiscaal Recht blijft daarmee in totaal 60 ECTS bedragen. Door het volgen van het accent indirecte belastingen besteedt u meer dan de helft daarvan aan indirecte belastingen. Het accent is zowel in voltijd als in deeltijd af te ronden.

Meer informatie over Fiscaal Recht kunt u hier vinden. Voor Fiscale Economie kunt u hier terecht.