Het accent indirecte belastingen is geen afzonderlijke masteropleiding. Het is een accent dat binnen de bestaande masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht van Tilburg University gevolgd kan worden. Met de keuze voor het accent indirecte belastingen vinden er enige wijzigingen plaats in de vakken die gevolgd moeten worden. Enkele vakken worden vervangen door de vakken die in het accent indirecte belastingen worden gegeven. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het accent indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de masters Fiscale Economie en Fiscaal Recht blijft daarmee in totaal 60 ECTS bedragen. Door het volgen van het accent indirecte belastingen besteedt u meer dan de helft daarvan aan indirecte belastingen. Het accent is zowel in voltijd als in deeltijd af te ronden.

Het accent indirecte belastingen is in Tilburg van start gegaan met ingang van het collegejaar 2007-2008 en kent een instroommoment in september en een tweede instroommoment in februari.

Curriculum Fiscale Economie Tilburg University

Vakkenpakket accent indirecte belastingen master Fiscale Economie

Eerste semester:

 • Methodologie van het belastingrecht
 • Capita Selecta Belastingheffing Particulieren
 • European Value Added Tax (Maastricht University, accentvak)*
 • Profileringsvak Verdieping BTW (Universiteit van Leiden, accentvak)*
 • Masterscriptie (onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen)

Tweede semester:

 • Capita Selecta Internationaal en Europees Recht
 • Capita Selecta Vennootschapsbelasting
 • Capita Selecta Omzetbelasting (accentvak)*
 • Indirect Tax Assurance (accentvak)*
 • Indirecte Belastingen en Internationale Handel (VU Amsterdam, accentvak)*
 • Masterscriptie (onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen)

*NB: de studenten dienen ten minste drie van de vijf verplichte accentvakken te volgen.

Masterscriptie

Voor het schrijven van de masterscriptie is in de Tilburgse master Fiscaal Economie 18 ECTS gereserveerd. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het accent indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen.

 

Curriculum Fiscaal Recht Tilburg University

Vakkenpakket accent indirecte belastingen master Fiscaal Recht

Eerste semester:

 • Methodologie van het belastingrecht
 • Capita Selecta Belastingheffing Particulieren
 • European Value Added Tax (Maastricht University, accentvak)*
 • Profileringsvak Verdieping BTW (Universiteit van Leiden, accentvak)*
 • Masterscriptie (onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen)

Tweede semester:

 • Capita Selecta Internationaal en Europees Recht
 • Capita Selecta Vennootschapsbelasting
 • Capita Selecta Omzetbelasting (accentvak)*
 • Indirect Tax Assurance (accentvak)*
 • Indirecte Belastingen en Internationale Handel (VU Amsterdam, accentvak)*
 • Masterscriptie (onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen)

*NB: de studenten dienen ten minste drie van de vijf verplichte accentvakken te volgen.

Masterscriptie

Voor het schrijven van de masterscriptie is in de Tilburgse master Fiscaal Recht 18 ECTS gereserveerd. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het accent indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen.