Binnen de masteropleiding Fiscaal Recht van de Vrije Universiteit vormt het het accent indirecte belastingen  een afstudeerrichting op het gebied van de indirecte belastingen. De vakken van de afstudeerrichting Indirecte belastingen worden binnen het accent indirecte belastingen gegeven. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van de afstudeerrichting Indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de master Fiscaal Recht blijft daarmee in totaal 60 ECTS bedragen. Door het volgen van het accent indirecte belastingen besteedt u de helft daarvan aan indirecte belastingen. De richting indirecte belastingen is met ingang van het collegejaar 2007/2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam van start gegaan.

Curriculum Fiscaal Recht, afstudeerrichting indirecte belastingen Vrije Universiteit Amsterdam

Vakkenpakket master Fiscaal recht, afstudeerrichting indirecte belastingen

Eerste semester, verdeeld in blokken:

 • Inkomstenbelasting winst
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • European Value Added Tax (Maastricht University, accentvak)*
 • Profileringsvak Verdieping BTW (Universiteit van Leiden, accentvak)*

Tweede semester, verdeeld in blokken:

 • Formeel Belastingrecht
 • Capita Selecta Belastingrecht
 • Capita Selecta Omzetbelasting (Tilburg University, accentvak)*
 • Indirect Tax Assurance (Tilburg University, accentvak)*
 • Indirecte Belastingen en Internationale Handel (accentvak)*
 • Masterscriptie (onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen)

*NB: de studenten dienen ten minste drie van de vier verplichte accentvakken te volgen.

Masterscriptie

Voor het schrijven van de masterscriptie is in de VU master Fiscaal Recht, afstudeerrichting Indirecte belastingen 9 ECTS gereserveerd. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van de afstudeerrichting indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen.