English version  |  Get updates  |  Onepager  |  Brochure  |  LinkedIn  |  Aanmelden

Hoe toets je of de beheersingsmaatregelen voor de btw werken? En hoe zet je technologie in om dit doel te bereiken?

Het leven van de fiscalist verandert. Onder invloed van internationale ontwikkelingen op het gebied van technologie en transparantie komt de fiscale beheersing als proces binnen de onderneming centraal te staan.

Beheersing houdt niet op bij het opzetten van bedrijfsprocessen. Het doorlopend monitoren en verbeteren van deze processen is een cruciaal onderdeel van een goed Tax Control Framework (TCF). Deze post-master focust op de vraag of het TCF voor de btw voldoet.

Programma

Het programma van de post-master volgt de verschillende fases van het monitoringproces binnen de onderneming. Voorafgaand aan het beoordelen van de werking van de beheersingsmaatregelen ligt de vraag welke btw-risico’s beheerst dienen te worden en wanneer risico’s voldoende zijn afgedekt.

Monitoring staat niet op zichzelf. De post-master besteedt aandacht aan de organisatorische aspecten van btw- beheersing en raakvlakken met andere onderdelen in een onderneming.

Tijdens de post-master komen diverse technieken aan bod die kunnen worden gebruikt om na te gaan of de beheersmaatregelen werken. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan data analyse, data mining, process mining en steekproeven.

Als inzichtelijk is op welke punten de beheersings-maatregelen niet voldoende zijn zullen (aanvullende) maatregelen getroffen moeten worden. Het gaat dan om het inrichten van de leercirkel en het implementeren van aanpassingen.

Planning 2018

De post-master Indirect Tax Assurance (ITA) gaat op 19 september 2018 van start. Het programma bestaat uit 8 modules  verdeeld over 4 dagen (14.00-21.00 uur). Elke module duurt circa 3 uur (incl. pauze) en tussen de modules kan gebruik worden gemaakt van een dinerbuffet.

Het voorlopige programma voor de post master ziet er als volgt uit:

Dag 1
wo 19/9/2018
14.00 – 17.00         Tax Control Framework en Monitoring Function

17.00 – 18.00          Diner

18.00 – 21.00          Risk Management en BTW I

Dag 2
wo 26/9/2018
14.00 – 17.00          Risk Management en BTW II

17.00 – 18.00          Diner

18.00 – 21.00          Tools: Data Analytics / Data Mining

Dag 3
wo 3/10/2017
14.00 – 17.00         Tools: Process Mining

17.00 – 18.00         Diner

18.00 – 21.00          Tools: Steekproeven

Dag 4
wo 10/10/2017
14.00 – 17.00          Inrichting leercirkel

17.00 – 18.00          Diner

18.00 – 21.00         Implementatie

Tijdens de collegecyclus wordt gewerkt aan een casus. Het programma wordt afgesloten met het schrijven van een paper en het houden van een referaat. Afgerond met goed gevolg levert dit een academisch certificaat op.

Investering en locatie

Het programma wordt gegeven op de Tilburg University. De prijs voor het programma bedraagt € 2.500 (geen btw), incl. literatuur en diner.

Interesse?

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Albert Bomer en Oscar Smeets 

U kunt zich hier aanmelden.