Wat – Specialisatie in de masteropleiding

Het accent indirecte belastingen is het resultaat van de unieke samenwerking van vier universiteiten met het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Tilburg University, Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden verzorgen het onderwijs. De samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven en de Belastingdienst maakt het mogelijk om het vakgebied van de indirecte belastingen naar het hoogste niveau te brengen. Het geeft studenten de kans om te profiteren van een nuttig en interessant netwerk. Bovendien kunnen door de samenwerking met het bedrijfsleven en de Belastingdienst extra wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van de indirecte belastingen aangetrokken worden. Deze onderzoekers zullen samen met de bestaande staf van de universiteiten het onderwijs en de scriptiebegeleiding verzorgen.

Het accent indirecte belastingen van start gegaan met ingang van collegejaar 2007-2008 en vormt een specialisatie binnen de Master Fiscaal Recht (Tilburg University, Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden) of Fiscale Economie (Tilburg University). 

Met de keuze voor het accent indirecte belastingen komen enige vakken als verplichte vakken te vervallen. Deze vakken worden vervangen door de vakken die in het accent indirecte belastingen worden gegeven. Zie hier een overzicht van de vakken. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het accent indirecte belastingen. Dat betekent dat je je masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de masters Fiscale Economie en Fiscaal Recht blijft daarmee in totaal 60 ECTS bedragen. Door het volgen van het accent indirecte belastingen besteedt je de helft van het aantal studiepunten aan indirecte belastingen. Het accent is zowel in voltijd als in deeltijd af te ronden. 

Het accent biedt naast verdieping van je btw-kennis ook verbreding doordat tevens aandacht wordt besteed aan douanerechten en accijnsDoordat de opleiding een accent binnen de bestaande masteropleidingen vormt, sluit je je niet af van de andere deelgebieden van het belastingrecht. Je maakt jezelf niet minder aantrekkelijk voor banen in andere deelgebieden van het belastingrecht.  Met het accent indirecte belastingen blijf je een breed opgeleide fiscalist, maar maak je jezelf bijzonder interessant als indirecte belastingen specialist.

Wie?

Het accent indirecte belastingen is bedoeld voor studenten die:
– een master Fiscale Economie of Fiscaal Recht volgen aan Tilburg University
– een master Fiscaal Recht volgen aan de Maastricht University
– een master Fiscaal Recht volgen aan Universiteit Leiden
– een master Fiscaal Recht volgen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Zowel deeltijdstudenten als voltijdstudenten kunnen het accent indirecte belastingen volgen. Voor toelating tot het accent indirecte belastingen gelden geen bijzondere toelatingseisen. Als u toegelaten bent tot één van de bovengenoemde masteropleidingen, dan kunt u het accent indirecte belastingen volgen.

Aan het volgen van het accent indirecte belastingen zijn geen extra kosten verbonden. Als je aan één van de betrokken universiteiten bent ingeschreven voor een masteropleiding, kun je de vakken aan de andere drie universiteiten zonder bijbetaling volgen. Uiteraard dien je wel het collegegeld te betalen voor de masteropleiding aan je eigen universiteit.

Waar?

Elke universiteit verzorgt één of meerdere vakken binnen het accent indirecte belastingen. De colleges worden op de locatie van de betreffende universiteit verzorgd.  Afhankelijk van je keuze volg je dus naast de vakken op je eigen universiteit ook colleges in Tilburg, Maastricht, Amsterdam en/of Leiden.