Specialisatie in je masteropleiding

Studenten die een master Fiscale Economie of Fiscaal Recht volgen aan de Universiteit van Tilburg kunnen aan hun masteropleiding een “accent indirecte belastingen” geven. Datzelfde geldt voor studenten die een master Fiscaal Recht volgen aan de Universiteit Maastricht, studenten die een master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting fiscaal recht volgen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en studenten die de master Fiscaal Recht volgen aan de Universiteit van Leiden.

Met de keuze voor het accent indirecte belastingen komen enige vakken als verplichte vakken te vervallen. Deze vakken worden vervangen door de vakken die in het accent indirecte belastingen worden gegeven. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het accent indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de masters Fiscale Economie, Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting fiscaal recht blijft daarmee in totaal 60 ECTS bedragen. Door het volgen van het accent indirecte belastingen besteedt u de helft van het aantal studiepunten aan indirecte belastingen. Het accent is zowel in voltijd als in deeltijd af te ronden. Het accent profiel indirecte belastingen is met ingang van het collegejaar 2007-2008 van start gegaan. Met ingang van het collegejaar 2016-2017 staat het accent indirecte belastingen ook open voor masterstudenten fiscaal recht van de Universiteit Leiden.

 

Breed opgeleide fiscalist

In de masters Fiscale Economie en Fiscaal Recht bouwt u verder op het vak omzetbelasting uit de bacheloropleiding. Het accent biedt naast verdieping van uw kennis ook verbreding doordat tevens aandacht wordt besteed aan douanerechten en accijns.

Doordat de opleiding een accent binnen de bestaande masteropleidingen vormt, sluit u zich niet af van de andere deelgebieden van het belastingrecht. U maakt zich niet minder aantrekkelijk voor banen in andere deelgebieden van het belastingrecht. U blijft een breed opgeleide fiscalist, maar u maakt zich bijzonder interessant als specialist.