Het accent indirecte belastingen is geen afzonderlijke masteropleiding. Het is een accent (‘profiel’) dat binnen de bestaande masteropleiding Fiscaal Recht van de Universiteit Maastricht gevolgd kan worden.

Met de keuze voor het profiel indirecte belastingen vinden er enige wijzigingen plaats in de vakken die gevolgd moeten worden. Enkele vakken worden vervangen door de vakken die in het profiel indirecte belastingen worden gegeven. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het profiel indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de master Fiscaal Recht blijft daarmee in totaal 60 ECTS bedragen. Door het volgen van het profiel indirecte belastingen besteedt u de helft daarvan aan indirecte belastingen. Het profiel is zowel in voltijd als in deeltijd af te ronden.

Het profiel indirecte belastingen is in Maastricht met ingang van het collegejaar 2007-2008 van start gegaan. Het profiel kent een instroommoment in september en een tweede instroommoment in februari.

 

Curriculum Fiscaal Recht Universiteit Maastricht

Vakkenpakket profiel indirecte belastingen master Fiscaal Recht

Eerste semester:

 • Fiscaal Concernrecht
 • International and European tax law
 • Verdieping Formeel Belastingrecht
 • European Value Added Tax (accentvak)*
 • Profileringsvak Verdieping BTW (Universiteit van Leiden, accentvak)*

Tweede semester:

 • Estate Planning: bedrijfsopvolging
 • Vrije keuzeruimte
 • Capita Selecta Omzetbelasting (Tilburg University, accentvak)*
 • Indirect Tax Assurance (Tilburg University, accentvak)*
 • Indirecte Belastingen en Internationale Handel (VU Amsterdam, accentvak)*
 • Masterscriptie (onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen)

*NB: de studenten dienen ten minste drie van de vijf verplichte accentvakken te volgen.

Masterscriptie

Voor het schrijven van de masterscriptie is in de Maastrichtse master Fiscaal Recht 12 ECTS gereserveerd. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het profiel indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen.