Het accent indirecte belastingen is geen afzonderlijke masteropleiding. Het is een accent (‘profiel’) dat binnen de bestaande masteropleiding Fiscaal Recht van Maastricht University gevolgd kan worden.

Met de keuze voor het profiel indirecte belastingen vinden er enige wijzigingen plaats in de vakken die gevolgd moeten worden. Enkele vakken worden vervangen door de vakken die in het profiel indirecte belastingen worden gegeven. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het profiel indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de master Fiscaal Recht blijft daarmee in totaal 60 ECTS bedragen. Door het volgen van het profiel indirecte belastingen besteedt u de helft daarvan aan indirecte belastingen. Het profiel is zowel in voltijd als in deeltijd af te ronden.

Meer informatie kunt u hier vinden.