Hieronder vertellen studenten en oud-studenten over hun enthousiasme voor de indirecte belastingen. Zonder uitzondering zouden zij weer voor deze kant van het belastingrecht kiezen.

Michiel Zeegers (oud student Accent Indirecte Belastingen VU Amsterdam)

MichielIn het studiejaar 2013/2014 heb ik mijn Master Fiscaal Recht gevolgd aan de VU Amsterdam, zowel de richting Indirecte Belastingen als Directe Belastingen (omdat ik geen idee had wat het verschil was). De richting Indirecte Belastingen betrof het Accent. Het zal je niet verbazen dat ik deze afstudeerrichting aan iedere student met affiniteit met fiscaliteit kan aanraden
Ik begon in September meteen met het leukste vak van mijn studiejaar; European Value Added Tax (EVAT) in Maastricht. Dit (Engelstalige) vak gaat meteen heel erg de diepte in op het gebied van de Europese btw. Dit gebeurt aan de hand van de Btw-richtlijn en de Europese jurisprudentie. Dit is ook het grote verschil met bijvoorbeeld de richting Directe belastingen waar je wat meer aan de oppervlakte blijft. In 7 weken tijd kreeg ik tijdens het vak EVAT een heel goed beeld van de Europese btw (en wist ik eigenlijk meteen al dat ik dit na mijn studie wilde doen). De andere twee vakken van het Accent gingen eigenlijk door op deze positieve lijn. Het leuke aan het vak in Tilburg is dat het vak niet wordt afgesloten met een tentamen, maar met een Paper, een referaatdag en een zittingsdag. Vooral de zittingsdag (met professionele rechters) was heel erg leuk. Dit vak is hiermee iets meer geënt op de praktijk. Het afsluitende vak Internationale Belasting en Internationale Handel gaf vervolgens nog een leuke inkijk in de douane wetgeving.
Al met al vond ik het fijne aan het Accent dat je een heel erg diepgaande Master volgt. De richting directe belastingen is wat dat betreft meer een doorsnede van de andere belastingen. Hier ben ik dan ook tegen het einde van mijn Master mee gestopt omdat ik vrij snel zeker wist dat de btw mijn voorkeur had. Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden  (ik ben inmiddels bijna 2 jaar werkzaam op de Indirect Tax praktijk van EY Amsterdam) merk ik ook duidelijk dat ik profijt heb gehad van het volgen van deze Master (en een tikje voorsprong op studenten die dit niet hebben gedaan). Met name alle arresten van het Hof van Justitie die in Maastricht de revue passeerden zijn grotendeels blijven hangen.

Irene Reiniers (Voormalig coördinator en mede-oprichter van het Accent Indirecte Belastingen)

IrenePrecies willen weten hoe de goederen- en geldstromen lopen en hoe de contracten eruit zien, dat typeert de indirecte belastingen specialist. Juist daarom koos ik voor indirecte belastingen. Ik wil zien wat er gebeurt binnen de onderneming die ik adviseer.
Kies je voor het accent indirecte belastingen (aan de TiU, MU, VU of UL), dan kies je voor een opleiding met een prominent, enthousiast docentente
am. Van het vak Capita selecta omzetbelasting herinner ik me de boeiende colleges waarin de theorie werd aangevuld met talloze voorbeelden uit de praktijk en het leuke contact tussen studenten en docenten. Kiezen voor indirecte belastingen, betekent ook dat je kiest voor een Europese richting. Doordat de Nederlandse BTW is gebaseerd op een richtlijn van de EU, krijg je als BTW-er direct inzicht in de BTW-wetgeving van de andere 26 lidstaten. Dat maakt je tot een specialist die internationaal kan opereren.

Margriet Anthonissen (oud student accent indirecte belastingen Tilburg University)

In 200Margriet-Anthonissen7 volgde ik het keuzevak Capita selecta omzetbelasting en dit
bevalt me erg goed. Het leuke aan BTW vind ik dat het met álles te maken kan hebben. Iedereen in Nederland heeft te maken met BTW, bij bijna alles wat hij doet!
Toen ik hoorde van het accent indirecte belastingen was ik meteen heel enthousiast. We krijgen nu de kans om ons nog verder te verdiepen in de indirecte belastingen. Dat we daarbij een kijkje mogen
gaan nemen op de universiteiten in Amsterdam en Maastricht is natuurlijk helemaal leuk

Jeroen de Jong (oud student Capita selecta omzetbelasting)

Jeroen-de-JongMijn naam is Jeroen de Jong en ben in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Door een aantal stages ben ik erachter gekom
en dat ik indirecte belastingen leuker vind dan de directe belastingen, omdat het werk mijns inziens minder abstract is. Ik heb tijdens mijn studie een aantal stages gelopen bij verschillende kantoren en heb gekozen voor EY.
In 2007 volgde Capita selecta omzetbelasting. Hoewel het geen makkelijk vak is, is het leuk om je wat meer in BTW te kunnen verdiepen. Het introductievak biedt hiervoor namelijk te weinig ruimte. Het leuke van het accent indirecte belastingen lijkt me dat je dan uiteindelijk toch de halve master aan BTW hebt kunnen besteden, waardoor je toch al met wat meer kennis de arbeidsmarkt opgaat. Je hoeft dan in het bedrijfsleven minder tijd te stoppen in het uitzoeken wat je nu precies leuk vindt.

  Hans Rennings (Oud-student Capita selecta omzetbelasting)

HansHet leuke aan indirecte belastingen is dat je vanuit een andere invalshoek een casus benadert. Je kijkt niet alleen naar lichamen, maar naar transacties. “Wat gebeurt er nu eigenlijk precies?” Dat is wat je wil weten. Deze invalshoek maakt het allemaal wat tastbaarder.
In het vak Capita selecta omzetbelasting krijg je bovendien niet alleen met de belastingtechnische kanten van het vak te maken. Zo wordt er een geschil met de belastingdienst gesimuleerd. In deze simulatie treedt een groep studenten op als belastinginspecteur en een andere groep als adviseur. Er wordt zelfs een echte zitting georganiseerd waarin een aantal echte prominente BTW-rechters zitting nemen. Bovendien komen indirecte belastingen in alle facetten van de samenleving terug. Je spreekt tijdens je studie dus niet alleen over abstracte belastingfaciliteiten, maar je kijkt naar wat de onderneming daadwerkelijk doet. En dan spreek je over alle mogelijke prestaties die je in het dagelijkse leven tegenkomt: van de bonuskaart bij de AH tot aan het pand waarin je college volgt. Dit maakt het accent indirecte belastingen tot een erg toegankelijke en leuke studierichting!

Maria van Helden (Oud-student Capita selecta omzetbelasting)

Tijdens mijn studie Fiscale Economie volgde ik het vak omzetbelasting. Van hmaria-van-heldenet begin af aan heeft dit vakgebied mij gegrepen, omdat je alles veel concreter benadert dan bij de directe belastingen. Je kijkt niet naar abstracte lichamen, maar je bekijkt allerlei stromen van diensten en goederen. Bedenk maar eens hoe vaak je daar in het dagelijks leven zelf mee te maken hebt: gesponsorde sportkleding van je favoriete sportclub of een gratis mobiele telefoon bij je abonnement hebben bijvoorbeeld meer gevolgen voor de btw dan je zou denken!
Daarnaast spreekt de combinatie tussen economie en recht mij erg aan. Door de jurisprudentie zijn de regels voortdurend aan veranderingen onderhevig en dat maakt omzetbelasting allesbehalve saai. Het accent indirecte belastingen is een prima mogelijkheid om je nog meer te verdiepen in dit vakgebied!