In de indirecte belastingen komt bij uitstek naar voren dat belastingen zowel economische als juridische aspecten in zich dragen. Het accent indirecte belastingen biedt u de mogelijkheid zich verder te verdiepen en te verbreden in de indirecte belastingen dan tot nog toe mogelijk was. Kenmerkend voor het accent indirecte belastingen is dat er meer aandacht aan de student kan worden gegeven dan bij de massale opleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht het geval is.

Het aanwezige netwerk tussen de universiteiten, de Belastingdienst en de belastingadvieskantoren zorgt er voor dat het vakgebied naar een hoger niveau getild kan worden. Dit maakt het accent indirecte belastingen tot een unieke opleiding van de hoogste kwaliteit. Het netwerk voorziet er bovendien in dat studenten zeer zichtbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Een afgeronde master Fiscale Economie, Fiscaal recht of Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting fiscaal recht met een accent indirecte belastingen levert een zeer goede basis op voor een loopbaan in de indirecte belastingen. Studenten die het accent indirecte belastingen volgen, hebben een aanzienlijke voorsprong ten opzichte van studenten die het accent niet hebben gevolgd.

Het accent indirecte belastingen biedt een unieke gelegenheid om onderwijs op andere universiteiten te volgen. Daarmee biedt het de kans om kennis te maken met andere onderwijsperspectieven, maar ook de kans om – eenmaal in een andere stad aanwezig – het aangename met het nuttige te verenigen. Studenten die het accent indirecte belastingen volgen, bouwen als vanzelf een waardevol netwerk op met toekomstige vakgenoten of zelfs toekomstige collega’s.