Het accent indirecte belastingen is geen afzonderlijke masteropleiding. Het is een accent  dat binnen de bestaande masteropleiding Fiscaal Recht van de Universiteit van Leiden gevolgd kan worden.

Met de keuze voor het accent indirecte belastingen volgt u deels andere vakken dan uw medestudenten. Hoe het programma eruit komt te zien als u kiest voor het accent indirecte belastingen, kunt u hieronder vinden. 

De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het profiel indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen. De omvang van de master Fiscaal Recht is daarmee in totaal 67 ECTS. Door het volgen van het profiel indirecte belastingen besteedt u ongeveer de helft daarvan aan indirecte belastingen. Het profiel is zowel in voltijd als in deeltijd af te ronden.

Het accent indirecte belastingen is in Leiden met ingang van het collegejaar 2016-2017 van start gegaan. Het profiel kent een instroommoment in september en een tweede instroommoment in februari.

CURRICULUM FISCAAL RECHT UNIVERSITEIT VAN LEIDEN

Vakkenpakket profiel indirecte belastingen master Fiscaal Recht

Eerste semester:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Tax Management
 • Internationaal Belastingrecht II
 • European Value Added Tax (Maastricht University, accentvak)*
 • Profileringsvak Verdieping BTW (accentvak)

Tweede semester:

 • Verdieping algemene leerstukken Belastingrecht
 • Europees Belastingrecht
 • Capita Selecta Omzetbelasting (Tilburg University, accentvak)*
 • Indirect Tax Assurance (Tilburg University, accentvak)*
 • Indirecte Belastingen en Internationale Handel (VU Amsterdam, accentvak)*
 • Masterscriptie (onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen)

*NB: de studenten dienen ten minste nog twee van de vier verplichte accentvakken aan andere universiteiten te volgen. Eén vak kan binnen het gebonden keuzevak van het tweede semester worden ingevuld. Het andere vak volgt de student als extra vak. 

Masterscriptie

Voor het schrijven van de masterscriptie is in de Leidse master Fiscaal Recht 10 ECTS gereserveerd. De masterscriptie maakt ook onderdeel uit van het accent indirecte belastingen. Dat betekent dat u uw masterscriptie schrijft over een onderwerp op het gebied van de indirecte belastingen.