Via het formulier op deze pagina kun je je aanmelden voor het accent indirecte belastingen. 

Let op: je kunt je tot 31 juli 2019 aanmelden voor het collegejaar 2019/2020.  Aanmeldingen die hierna binnenkomen kunnen enkel deelnemen aan het accent vanaf het voorjaarssemester (januari 2020).

Let op: Je moet je op de gebruikelijke wijze in te schrijven voor de masteropleiding Fiscaal Recht (UM, TiU, VU en UL) en/of Fiscale Economie (TiU) aan je eigen universiteit. De bevestiging van je aanmelding voor het accent indirecte belastingen betekent niet dat je daarmee ook voor de masteropleiding bent ingeschreven.

Voor de vakken die je volgt aan een andere universiteit dan die waaraan je bent ingeschreven, dien je als bijvakstudent aan de betreffende universiteit(en) aangemeld te worden. Deze aanmelding wordt centraal gecoördineerd. Voor aanvang van een vak ontvang je hierover nadere informatie (o.a. welke acties je zelf nog moet nemen). Heb je geen email ontvangen? Neem dan even contact op met: L.vanBeurden@uvt.nl

Aanmeld gegevens

 

Verificatie

* De masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht in Tilburg, de masteropleiding Fiscaal Recht in Maastricht, de masteropleiding Fiscaal Recht in Amsterdam en de masteropleiding Fiscaal Recht in Leiden kennen twee instroommomenten. U kunt instromen in september of in januari van een collegejaar. Datzelfde geldt voor de masterrichting indirecte belastingen.