Via het formulier op deze pagina kunt u zich aanmelden. 

Let op: de aanmelding voor het voorjaarssemester is per 31/12/18 gesloten.  Aanmeldingen die hierna binnenkomen kunnen enkel deelnemen aan het accent vanaf collegejaar 2019/2020.

Aangemelde studenten hebben inmiddels een e-mail ontvangen met de vraag om hun vakkeuze voor het voorjaarssemester door te geven, dit kan tot uiterlijk 15 januari 2019.

Let op: U dient zich op de gebruikelijke wijze in te schrijven voor de masteropleiding Fiscaal Recht (UM, TiU, VU en UL) en/of Fiscale Economie (TiU) aan uw eigen universiteit. De bevestiging van uw aanmelding voor het accent indirecte belastingen betekent niet dat u daarmee ook voor de masteropleiding bent ingeschreven.

Voor de vakken die u volgt aan een andere universiteit dan die waaraan u bent ingeschreven, dient u als bijvakstudent aan de betreffende universiteit(en) aangemeld te worden. Deze aanmelding wordt centraal gecoördineerd. Voor aanvang van een vak ontvangt u hierover nadere informatie.

Aanmeld gegevens

 

Verificatie

* De masteropleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht in Tilburg, de masteropleiding Fiscaal Recht in Maastricht, de masteropleiding Fiscaal Recht in Amsterdam en de masteropleiding Fiscaal Recht in Leiden kennen twee instroommomenten. U kunt instromen in september of in januari van een collegejaar. Datzelfde geldt voor de masterrichting indirecte belastingen.