Het accent indirecte belastingen is bedoeld voor studenten die een master Fiscale Economie of Fiscaal Recht volgen aan de Universiteit van Tilburg en voor studenten die een master Fiscaal Recht volgen aan de Universiteit Maastricht. Het accent is tevens bedoeld voor masterstudenten Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voor studenten die een Master Fiscaal Recht volgen aan de Universiteit van Leiden.

Zowel deeltijdstudenten als voltijdstudenten kunnen het accent indirecte belastingen volgen. Voor toelating tot het accent indirecte belastingen gelden geen bijzondere toelatingseisen. Als u toegelaten bent tot de masteropleiding Fiscale Economie, Fiscaal Recht of Rechtsgeleerdheid, afstudeervariant fiscaal recht, dan kunt u het accent indirecte belastingen volgen.

Aan het volgen van het accent indirecte belastingen zijn geen extra kosten verbonden. Als u aan één van de betrokken universiteiten bent ingeschreven voor een masteropleiding, kunt u de vakken aan de andere drie universiteiten zonder bijbetaling volgen. Uiteraard dient u wel het collegegeld te betalen voor uw masteropleiding Fiscale Economie of Fiscaal Recht.